ANDI-MARATON


ANDIN LENKKI, YHTEENVETO REITINMITTAUKSESTA, 19.2.2017.

Kyseessä on enimmäkseen asfalttipintaisilla kevyen liikenteen väylillä kulkeva ulkoilureitti Salossa. Mittauksen alku- ja päätepisteenä oli Salon urheilupuisto, tarkemmin aidankulma urheilupuiston parkkipaikan vieressä, Perniöntien puolella.

Andin lenkki

Pitkä lenkki


Kuva 1 Andin pitkä lenkki

Pitkä lenkki kiertää Salon urheilupuiston, Salon golfkentän, alittaa Salon ohikulkutien ja tulee Tammisaarentien suuntaisesti kulkevaa kevyen liikenteen väylää Perniöntien kevyen liikenteen väylälle, josta kohti urheilupuistoa. Kierroksen pituudeksi mittasin 5 884,1 metriä.

Lyhyt lenkki


Kuva 2 Andin lyhyt lenkki

Lyhyt lenkki kiertä urheilupuistosta suoraan kevyen liikenteen väylää pitkin Karjaskyläntien kevyen liikenteen väylälle, josta Tahkonkadun ja Perniöntien kautta takaisin urheilupuistoon. Tämän kierroksen pituudeksi mittasin 1 820,4 metriä.

Andi-maraton

Samassa yhteydessä mittasin Andi-maratonin uuden reitin, sillä tietöiden valmistuttua pitkä kierros oli nyt valmis virallisesti mitattavaksi.


Kuva 3 Reittikartta, Andi-maratonin pitkä kierros

Kuva 4 Reittikartta, Andi-maratonin lyhyt kierros

Jones-counterin ennakko- ja jälkikalibroinnit tehtiin urheilupuiston vieressä kulkevan Perniöntien suuntaisella kevyen liikenteen väylällä 300 metrin kalibrointisuoralla, jonka on alun perin mitannut Tero Töyrylä. Tarvetta kalibrointisuoran uudelleen mittaamisen ei havaittu, sillä luotin Töyrylän mittaukseen.

Mittausajankohdasta johtuen reitillä oli runsaasti jäätä, hiekoitussepeliä ja vesilammikoita, jotka haittasivat optimaalisen mittausreitin ajamista.

Pitkän kierroksen pituudeksi mittasin 6 315,1 metriä. Lyhyeen kierrokseen ei ole tullut muutoksia, joten aikaisemmin mitattu 2 083,5 metriä pitää yhä paikkansa.

Eri matkojen pituudet ja vaadittava lisämatka täysien kierrosten lisäksi:

Andi-maratonin matkojen virallisesti mitatut pituudet ovat:

Jari Tomppo
Suomen Urheiluliiton hyväksymä virallinen reitinmittaaja
Piikkiö, 19.2.2017Mittausraportti pdf -muodossa
ANDI-MARATON / Andi Mwegerano - Puhelin: 040 525 0759 - Sähköposti: andi (at) mwegerano.com