Andi Mwegerano - vanhat sivut


Tästä linkistä Andin uusille sivuille

Etsitkö vaalikonetta? Salon vaalikone on hyvä. Siinä on vain Saloa koskevia kysymyksiä.


Salon kuntavaalit 2017   - Tietoja Salon kuntapolitiikasta


Neljä asiaa, joista jatkuvasti kysytään:

1. Luottamushenkilöiden palkkioiden korotukset

Palkkioiden korotusesitys tuli minulle täytenä yllätyksenä. Esityksen mukaan palkkiot nousisivat seuraavasti:

  Vanha palkkioUusi palkkioKorotus
Valtuuston puheenjohtaja3000 €6000 €100%
Hallituksen puheenjohtaja6000 €12000 €100%
Hallituksen varapuheenjohtaja1200 €6000 €400%
Valtuuston varapuheenjohtaja1200 €3000 €150%
Lautakunnan puheenjohtaja 600 €3000 €400%

Esityksen uusista palkkioista on valmistellut seuraava työryhmä:

Esitykseen saattaa tulla vielä muutoksia. Asia tulee valtuuston käsiteltäväksi mahdollisesti kevään tai kesän aikana. Perusteluja korotuksille ei ole esitetty, vaan korotuksen on sanottu perustuvan poliittiseen harkintaan. Monen mielestä poliittisen eliitin harkintakyky on pahasti pettänyt. Lisäksi viime aikoina on aina sanottu, että kaikesta on pakko säästää. Moni on myös ihmetellyt, miksi tavallisen kansalaisen täytyy tyytyä nolla-korotuksiin, mutta poliittinen eliitti nostaa omia palkkiotaan jopa 400%. Asiasta varmaan keskustellaan kevään aikana vielä paljon.

2. Hyperloop -hankkeen tukeminen

Tekniikka perustuu tyhjiöputkeen, jonka sisällä kulkee kapseli. Kapselissa kuvitellaan voitavan kuljettaa tavaroita tai ihmisiä. Idea on keksitty jo 1800 -luvulla, mutta todettu mahdottomaksi toteuttaa. Hyperloop One -yhtiö tulee mahdollisesti rakentaman putken Salon keskustan ja Hajalan välille. Salo on jo päättänyt teettää selvityksen asiasta 100 000 euron hinnalla. Jossain vaiheessa valtuustoon voi tulla esitys lisärahan myöntämiseksi hankkeelle. Asiantuntijat sanovat, että hyperloop -tekniikka ei toimi ja on liian vaarallinen ja liian kallis. Emme tiedä mitä tapahtuisi, jos putki rakennettaisiin ja Hyperloop One -yhtiö menisi konkurssiin. Salo varmaankin joutuisi silloin maksamaan putken purkamisen ja maisemointityöt, joka saattaisi olla miljoonia maksava urakka.

Mutta mitä hyötyä Hyperloopista on? Esimerkiksi Salosta Kupittaalle pääsee tavallisella junalla noin 20 minuutissa. Kenen mielestä se on liian pitkä matka-aika? Jos Salolla on rahaa laittaa tutkimus- ja kehityshankkeisiin, niin kannattaisi etsiä jokin muu järkevämpi kohde kuin Hyperloop.

3. Microsoftin kiinteistöjen osto

Salon valtuusto on käsitellyt Microsoftin tilojen ostoa jo kaksi kertaa ja virkamiesten nimet ovat jo kauppasopimuksissa - ainakin alustavasti. Saattaa nimittäin olla, että valitusten ja mahdollisten oikeusprosessien vuoksi asian käsittely vielä jatkuu ja asia saattaa tulla vielä kolmannen kerran päätettäväksi. Ostoa on kannatettu, koska hinta on halvempi kuin verotusarvo. Ostoa on vastustettu useastakin syystä: Tilat ovat järjettömän suuret, huonokuntoiset ja sopimattomat pienten yritysten käyttöön. Vuokrat olisivat sopimuksen mukaan yleistä markkinahintaa vastaavat, eli yrityksiä ei voitaisi tukea vuokraamalla tilat startup-yrityksille halvemmilla vuokrilla. Tyhjien tilojen ylläpito on kallista. Lisäksi sopimukseen liittyy salainen lisäpöytäkirja, jonka epäillään sisältävän Salon kaupungin kannalta epäedullisia lisäehtoja. Salon kaupunki on vähemmistöosakkaana, jolta rahat loppuvat ensimmäisenä. Siinä tilanteessa osakkaana oleva yksityinen kiinteistösijoittaja saattaa saada tilat haltuunsa ja Salon kaupunki menettää sijoittamansa 4,5 miljoonaa. Toinen vaihtoehto on, että Salon täytyy laittaa kiinteistöyhtiöön lisää miljoonia, jotka taas tuhlataan tilojen ylläpitoon ja kunnostukseen.

Olen vastustanut Microsoftin kiinteistöjen ostoa. Jos mukana ei olisi yksityisiä kiinteistösijoittajia, niin saattaisin ostoa jopa kannattaa, mutta kauppahinta olisi neuvoteltava uudelleen. Microsoftin kannalta on luultavasti samantekevää mikä kauppahinta on, kun vain pääsee kiinteistöstä eroon.

Valtuuston äänestyksessä Microsoftin kiinteistöjen ostoa kannattivat seuraavat:

Viitanen Annika KOK, Hyttinen Marjatta KOK, Punta Juha KOK, Lehti Timo KESK, Huittinen Ulla KESK, Kanerva Tauno KESK, Tamminen Heikki PS, Anttila Jarkko VIHR, Karnisto-Toivonen Saija SDP, Nummentalo Juhani KOK, Aalto Ari KOK, Friberg Osmo KOK, Eskola Jouni KESK, Halkilahti Jaakko KESK, Honkanen Raimo KESK, Aavasalo Asko PS, Äyräväinen Tapio PS, Nykänen Pia VIHR, Keto-oja Piia SDP, Paassilta Simo SDP, Lindholm Harri VAS, Johansson Tatu KOK, Liede Heikki KOK, Saari Ismo KESK, Määttänen Asko KESK, Tamminen Laura VIHR, Nikkanen Saku SDP, Ahonen-Ojala Leena SDP, Lundström Sanna KOK, Passi Anne KOK, Salokannel Reijo KOK, Ruska Antti KESK, Tuominen Marita KESK, Uusitalo Ilkka KESK, Hemanus Klaus PS, Ranta Hannu SDP, Varajärvi Matti SDP, Virtanen Pirjo SDP, Kymäläinen Pekka SDP.

Valtuuston äänestyksessä Microsoftin kiinteistöjen ostoa vastustivat seuraavat:

4. Jätteenpolttolaitos

Salon valtuusto hyväksyi vuonna 2014 päätöksen, jonka mukaan Ekokem rakentaa Korvenmäkeen jätteenpolttolaitoksen. Laitokselle tuotaisiin poltettavaksi Varsinais-Suomen jätteet. Rantakokon johdolla neuvoteltuun sopimukseen kuului myös, että Salo sitoutuu ostamaan määrätyllä hinnalla polttolaitokselta kaukolämpöä. Tämän jälkeen on tapahtunut yllättäviä asioita: Markkinaoikeus on päättänyt, että jätteenpolttolaitos on kilpailutettava uudelleen. Myös lämpöenergian markkinahinta on olennaisesti laskenut, koska öljyn hinta on laskenut. Kaukolämmön ostaminen sovitulla hinnalla saattaa olla Salolle tappiollista. On myös epäilty, että jätteenpolttolaitoksen savukaasuja ei olisikaan tarkoitus puhdistaa kunnolla, koska se tulisi maksamaan liian paljon. Kaupunkiin tulevien vaarallisten saasteiden määrää ei voi tietää etukäteen. Koko asia saattaa tulla uudelleen valtuuston käsittelyyn, koska tilanne on muuttunut olennaisesti Salon kaupungin ja myös Ekokemin kannalta.

Mielestäni Salo pitäisi säilyttää korkean teknologian kaupunkina. Jätteen polttaminen on jotain täysin päinvastaista. Nyt kaatopaikalta tulee vain hajuja, mutta jätteiden poltto toisi hajujen lisäksi myös vaaralliset saasteet.

Vaalikoneet

Paras vaalikone on Salon vaalikone. Siellä on vain Saloa koskevia kysymyksiä.
Aloitteet

Valtuustoaloite on yksi keino saada uudistuksia aikaan. Vuosina 2005 - 2009 tein aika paljon aloitteita, mutta pian huomasin, että se tie on kovin hidas ja vaikea. Vaikka aloitteiden käsittely kestää useita vuosia, voi jokin aloite sattumalta toteutua ihan kohtuullisessakin ajassa. Tiesittekö muuten, että kuka tahansa Salon kaupungin asukas voi tehdä aloitteen Salon kaupungille. Kuntalaisaloitetta ei kuitenkaan yleensä käsitellä valtuustossa, vaan päätöksen tekee se toimielin tai viranhaltija, jolle asia kaupungin hallintosäännön perusteella kuuluu. Aloitteen voi tehdä täällä.

Asetuin ehdokkaaksi kunnallisvaaleissa ensimmäisen kerran vuonna 2004. Lyhyestä ja vaatimattomasta vaalikampanjasta huolimatta menestys oli hyvä ja pääsin Salon kaupunginvaltuustoon. Kaupunkilaiset ovat ahkerasti ottaneet yhteyttä mitä erilaisimmissa asioissa. Oli ilo havaita, että kaupunkilaiset uskalsivat ottaa rohkeasti yhteyttä uuteen valtuutettuun, jota eivät ehkä ennestään tunteneet. Olen yrittänyt hoitaa asioita ottamalla asiat esille omassa ryhmässäni ja neuvottelemalla muiden valtuutettujen kanssa, tai ottamalla yhteyttä suoraan kaupungin virkamiehiin. Keskustelujen pohjalta on syntynyt myös useita aloitteita. Aloitteet vuosilta 2005 - 2012 löytyvät täältä.Salon vaakuna

[Kuva: Salon vaakuna] Talousvaikeuksiin verrattuna vaakuna-asia tuntuu pieneltä. Vaakunan vaihtamisesta minulta kuitenkin kysytään usein. Tuntuu siltä, että paikallisen identiteetin muodostamisen kannalta vaakunalla on kuntalaisille hyvin suuri merkitys. Tilanne on ehkä vielä hankalampi, jos vaakuna ja kaupungin nimi ovat keskenään ristiriidassa. Tätä asiaa yhdistymistä valmistellut selvitysmies ei ymmärtänyt ottaa huomioon.

Toisaalta vaakuna-asia liittyy myös säästöihin. Vuonna 2007 kirjoitin mielipidekirjoituksen "Mitä maksaa vaakunan vaihtaminen". Siinä kävi lopulta niin, että kustannukset kasvoivat vielä moninkertaisiksi, kun konsultit suunnittelivat Salon kaupungille myös logon. Silloin vuonna 2007 rahaa laitettiin menemään mihin tahansa turhaan, eikä meitä säästämistä kannattavia valtuutettuja paljon ollut. Salon vaakunasta voi vielä tänäkin päivänä äänestää Vaakunaäänestys -sivulla.Vuosi 2012


Kunnallispolitiikkaa Salossa

Tällä sivulla käsitellään Salon kunnallispolitiikkaa. Esittelen myös tekemiäni valtuustoaloitteita ja kerron muutakin taustatietoa. Politiikkaa löytyy myös Puheet -sivulta, jossa esittelen puheitani ja kirjoituksiani. Yleistä valtakunnan politiikkaa käsitellään lisäksi sivulla FAQ, eli usein kysytyt kysymykset.

[Kuva: Salon talous syöksyy]

Salo syöksyy kohti lamaa

Työttömyys pahenee, matkapuhelimien valmistus on loppunut ja Salon kaupungin rahat ovat lopussa. Työttömiä on arveltu olevan jo nyt 25% työikäisistä, jos kaikki työttömyyskoulutuksessa ja harjoittelupaikoissa olevat piilotyöttömät lasketaan mukaan. Kaupunki yrittää selvitä päivästä toiseen myymällä omaisuuttaan ja lakkauttamalla vanhainkoteja. Selviääkö Salon kaupunki tästä syöksykierteestä ja miten selviävät ne ihmiset, jotka joutuvat olemaan ilman työtä? Entä mitkä tulevat olemaan välilliset vaikutukset? Salon kaupunki laatii kyllä ilmastonmuutos- ja viherkaupunkistrategioita, mutta mitä ne tässä auttavat? Harkinnanvaraisten palveluiden leikkauslistoilla aiotaan lopettaa palvelut niiltä, jotka palveluita eniten tarvitsisivat ja joiden rahat ovat muutenkin vähissä.

Salon kaupungin leikkauslistat

Leikkauslistat tarkoittavat usein rahojen ja palveluiden ottamista pois pieni- ja keskituloisilta. Yleensä Suomessa leikkauslistoja ovat kannattaneet kokoomus ja SDP:n oikeistosiipi, jotka ajavat suurituloisten asioita. Suurituloiset eivät välttämättä tarvitse kaikkia kunnallisia palveluita.

Vuoden 2012 alkupuolella Salon virkamiehet tekivät leikkauslistoja kaupungin tuottamista harkinnanvaraisista palveluista. Leikkauslistojen vaikutukset näyttävät kohdistuvan kaikkialle, paitsi ehkä Salon tekniseen toimeen. Tekninen toimi vaatii rakennettavaksi esimerkiksi turhia kiertoliittymiä. Yksi 700 000 euron kiertoliittymä on vaadittu rakennettavaksi Astrum -keskuksen tonttiliittymään. Tässä yhteydessä ei sanota sanaakaan harkinnanvaraisten menojen leikkaamisesta. Samaan aikaan esimerkiksi opettajia laitetaan pakkolomalle.

Leikkauslistat voitaisiin unohtaa vähäksi aikaa ja etsiä muita ratkaisuja. Monissa kunnissa talousongelmista on selvitty etsimällä järkevämpiä, tehokkaampia ja halvempia keinoja tuottaa palvelut ja tarvittaessa on hiukan nostettu veroprosenttia. Nämä keinot olisivat myös Salon kaupungin käytettävissä. Jostain syystä nyt halutaan kuitenkin poistaa palveluita ja tukia sekä korottaa erilaisia maksuja. Johtavassa asemassa olevat kaupungin virkamiehet eivät ehkä mielellään halua sanoa, miten työt voitaisiin tehdä tehokkaammin ja halvemmalla, koska silloin joutuisi mahdollisesti esittämään itselleen potkuja ja siirtämään alaiset organisaatiossa johonkin toiseen paikkaan. Saattaa olla myös, että virkamies joutuisi antamaan potkut hyville kavereilleen, jotka ovat mahdollisesti saaneet kaupungilta ylihinnoiteltuja urakoita tai konsulttitöitä.

Totta on tietysti se, että kuntien yhdistymissopimuksen irtisanomissuoja on yksi este toimintamallien kehittämisessä. Toisaalta, jos halutaan, niin kyllä järkevää ja tuottavaa työtä jokaiselle kaupungin palveluksessa olevalle löytyy. Esimerkiksi tänä vuonna palkattu Salon myyntijohtaja olisi varmasti löytynyt kaupungin nykyisten työntekijöiden joukosta, jos olisi haluttu etsiä. Tässäkin olisi säästetty 100 000 euroa.

Aloitteet

Valtuustoaloite on yksi keino saada uudistuksia aikaan. Vuosina 2005 - 2009 tein aika paljon aloitteita, mutta pian huomasin, että se tie on kovin hidas ja vaikea. Vaikka aloitteiden käsittely kestää useita vuosia, voi jokin aloite sattumalta toteutua ihan kohtuullisessakin ajassa. Tiesittekö muuten, että kuka tahansa Salon kaupungin asukas voi tehdä aloitteen Salon kaupungille. Kuntalaisaloitetta ei kuitenkaan yleensä käsitellä valtuustossa, vaan päätöksen tekee se toimielin tai viranhaltija, jolle asia kaupungin hallintosäännön perusteella kuuluu. Aloitteen voi tehdä seuraavalla lomakkeella.

Asetuin ehdokkaaksi kunnallisvaaleissa ensimmäisen kerran vuonna 2004. Lyhyestä ja vaatimattomasta vaalikampanjasta huolimatta menestys oli hyvä, ja pääsin Salon kaupunginvaltuustoon. Kaupunkilaiset ovat ahkerasti ottaneet yhteyttä mitä erilaisimmissa asioissa. Oli ilo havaita, että kaupunkilaiset uskalsivat ottaa rohkeasti yhteyttä uuteen valtuutettuun, jota eivät ehkä ennestään tunteneet. Olen yrittänyt hoitaa asioita ottamalla asiat esille omassa ryhmässäni ja neuvottelemalla muiden valtuutettujen kanssa, tai ottamalla yhteyttä suoraan kaupungin virkamiehiin. Keskustelujen pohjalta on syntynyt myös useita aloitteita: ValtuustoaloitteetVuosi 2010


Lehdistötiedotteet 2010


Lehdistötiedote 26.2.2010

Andi Mwegerano Keskustan eduskuntavaaliehdokkaaksi

Keskustan Salon paikallisyhdistys on asettanut omat ehdokkaansa vuoden 2011 eduskuntavaalien Keskustan Varsinais-Suomen piirin jäsenäänestykseen, ja ehdokkaaksi Salosta valittiin Andi Mwegerano.

Andi Mwegerano
Salon kaupunginvaltuutettu

puh. 040 525 0759
sähköposti: andi (at) mwegerano.com
kotisivut: www.mwegerano.com
Lehdistötiedote 26.1.2010

Andi Mwegerano Keskustan varapuheenjohtajaksi?

Tällä hetkellä puolueessani Suomen Keskustassa on käynnissä monenlaisia muutoksia, uudistuksia ja henkilövaihdoksia. Myös minuun on otettu yhteyttä ja pyydetty lähtemään mukaan varapuheenjohtajakilpailuun. Näiden syiden vuoksi olen päättänyt vakavasti harkita pyrkimistä Keskustan varapuheenjohtajan tehtävään.

Tavoitteenani olisi, että puolue jatkaisi todellista uudistumistaan ja kehittäisi puolueen kannattajien ja puoluejohdon välistä vuorovaikutusta. Nykyisin puoluejohto päättää isoista linja-asioista riippumatta siitä, mitä mieltä puolueen kannattajat ovat. Mielestäni puoluejohdon pitäisi toimia kannattajakuntansa edustajana ja toteuttaa kansalaisten haluamia asioita.

Yksi hyvä esimerkki tästä on mediavero. Kansalaiset haluavat Ylen rahoitettavaksi valtion budjetista, mutta Keskustan nykyinen puoluejohto kannattaa mediaveroa.

Lopullinen päätökseni asettumisesta ehdokkaaksi varapuheenjohtajan tehtävään riippuu siitä, millaista palautetta asiasta saan muulta puolueväeltä.

Andi Mwegerano
Salon kaupunginvaltuutettu


Puhe, jonka pidin Suomen Keskustan puoluekokouksessa Lahdessa 12.6.2010:

Arvoisa puheenjohtaja ja hyvä yleisö!

Haluan ensin kiittää teitä luottamuksesta, että olette antaneet minulle mahdollisuuden yrittää puolueen varapuheenjohtajaksi. Tiedän, että kilpailu on kova ja vaatii paljon ponnistuksia ja aikaa. Haluan toimia ja olla mukana kehittämässä meidän puoluettamme eteenpäin.

Varmaankin monia tässä salissa kiinnostaa kuulla kuka minä olen ja missä olen. Olen syntyperältäni tansanialainen ja olen Suomen kansalainen. Suomessa olen asunut jo yli 20 vuotta. Koulutukseltani olen diplomi-insinööri tietoliikennetekniikan alalta. Olen neljän lapsen isä, ja olen ollut töissä kansainvälisessä yrityksessä yli 20 vuotta. Harrastuksistani voin mainita maratonjuoksun. Kymmenen vuotta sitten perustin Salo Marathon club ry:n.

Vaikka en ole syntynyt Suomessa, enkä syntynyt suomalaisena, ovat kollegat puolueessa ottaneet minut vakavasti ja tasa-arvoisena. Siksi olen tänään tässä edessänne puhumassa.

Toki ymmärrän, että en tiedä kaikkia suomalaisen yhteiskunnan asioita välttämättä yhtä hyvin kuin kantasuomalaiset, mutta minulla on luontainen kyky verkostoitua ja sitä kautta saada asiat hoidettua ja selvitettyä tehokkaasti.

Nuoruudestani saakka olen ollut kiinnostunut politiikasta. Liityin Tansanian ainoaan sinä aikana sallittuun puolueeseen v.1978. Kun unelmani paluusta Tansaniaan ja ryhtymisestä politiikkaan hiipuivat, päätin liittyä Suomessa johonkin poliittiseen puolueeseen.

Tällä hetkellä olen toista kautta Salon kaupungin valtuutettu ja olen myös Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuuston jäsen. Olen kansanedustajaehdokkaana Varsinais-Suomen vaalipiirissä jo toista kertaa.

Miksi haluan olla mukana Keskustan johtajistossa?

Motiivini politiikassa toimimiseen on tehdä työtä ihmisten hyväksi osallistumalla päätöksentekoon heidän päivittäiseen elämäänsä vaikuttavissa asioissa. Mielestäni politiikan ei pitäisi koskaan olla tärkeämpää kuin ihmisten arvot.

Tavoitteenani olisi, että puolue jatkaisi todellista uudistumistaan ja kehittäisi puolueen kannattajien ja puoluejohdon välistä vuorovaikutusta

Haluan myös tuoda konkreettisesti kansainvälistä näkemystä päätöksentekoon. Myös haluan olla ikään kuin tienraivaajana uussuomalaisille ja heidän jälkeläisilleen. Uusi kotimaamme tarvitsee ja odottaa meidän panostamme. Prosessi on pitkä ja vaikea, mutta olemme kaikki samassa veneessä.

Haluan myös vähentää ennakkoluuloa, että Suomen Keskusta olisi konservatiivisempi kuin muut puolueet Suomessa kun kysymys on uussuomalaisista. Nyt meillä on mahdollisuus näyttää, että asia on päinvastoin.

Arvoissa puheenjohtaja - Kuten kaikki tietävät, pelkkä pitkä ja kaunis puhe ei muuta tosiasioita. odotan, että laitatte minut töihin mitä pikimmin. Olen valmis paneutumaan sydämestäni ja ahkerasti tehtäviini, jos minut valitaan.

Kiitoksia ja Herran siunausta!Entä kuinka varapuheenjohtajaäänestyksessä kävi?

Sain äänestyksessä 357 ääntä. Valituksi tulemiseen olisi tarvittu 920 ääntä lisää.

Takaisin sivun alkuun


Andi Mwegerano   -   Puhelin: 040 525 0759   -   Sähköposti: andi (at) mwegerano.com