Andi Mwegerano - vanhat sivut


Tästä linkistä Andin uusille sivuille


Kuka on uussuomalainen?

Vuonna 2006 esitin lehtikirjoituksessani, että Suomessa pysyvästi asuvista ulkomaalaisista käytettäisiin nimitystä uussomalainen. Mielipidekirjoitus kokonaisuudessaan on tässä:Uussuomalainen olisi myönteisempi sana kuin maahanmuuttaja

Suomen maahanmuuttoviranomaisilla ja poliittisilla päättäjillä olisi nyt mainio mahdollisuus tehdä paremmin jotain, mitä muissa maissa ei ole osattu. Kysymys kuuluu: Mitä nimitystä käytetään maassa vakituisesti asuvasta henkilöstä, joka on syntynyt ulkomailla? Yleensä asukkaiden ja kansalaisten nimeäminen ja luokittelu ei ole suotavaa. Kuitenkin viranomaisilla on tarve tunnistaa yhteiskunnan eri ryhmät, joten nimeäminen tai ryhmittely on tarpeellista. Mielestäni "uussuomalainen" on myönteisempi termi kuin "maahanmuuttaja". Sanaa "maahanmuuttaja" tulisi käyttää vain sanan alkuperäisessä tarkoituksessa, eli niistä Suomessa asuvista, joilla ei vielä ole Suomen kansalaisuutta.

Sana "uussuomalainen" välittää alkuperäiselle suomalaiselle viestin, että kyseinen henkilö kuuluu yhteiskuntaamme ja on yksi heistä alkuperään tai ihonväriin katsomatta. Jotkut alkuperäiset suomalaiset ovat sitä mieltä, että adjektiivi "suomalainen" liittyy rotuun. Eihän suomalaista(kaan) rotua ole, vaan sana " suomalainen " ilmaisee vain, että henkilö on Suomen kansalainen alkuperään ja ihonväriin katsomatta. Tuskin on pahempaa kuin asua muussa kuin syntymämaassaan pitkän aikaa ja silti tuntea olevansa toisen tai kolmannen luokan kansalainen.

Joku voi kysyä, miksi ei voisi käyttää termiä "maahanmuuttaja", joka on ollut käytössä pitkän aikaa. Minun mielestäni meidän Suomessa ei tarvitse toistaa muiden virheitä maamme imagon luomisessa. Meillä on mahdollisuus tehdä maastamme sisäisesti yhtenäinen ilman, että kenenkään tarvitsee tuntea jäävänsä alakynteen. En kuitenkaan tarkoita, että ihmiset eivät saisi muistaa alkuperäänsä, vaan päinvastoin, olla ylpeitä molemmista maista: Siitä jossa syntyi ja kasvoi, sekä siitä, jossa nyt asuu ja vaikuttaa. Minusta "maahanmuuttaja" on sana, joka erottaa yhteiskuntamme kansalaisia toisistaan. Kansallisen yhtenäisyyden ylläpitämiseksi uussuomalaisten ja viranomaisten olisi toimittava yhteistyössä.

Uussuomalaisten ja muiden maahan muuttaneiden ryhmien tulisi avoimesti ja aktiivisesti ilmaista mielipiteensä heidän asioitaan käsitteleville viranomaisille ja päättäjille. Yhteistoiminnan kautta luomme tasapainoisen ja tasa-arvoisen yhteiskunnan maahamme!


Anderson Mwegerano (9.5.2006)Uussuomalainen -lehtinen

Vuonna 2007 julkaisin ensimmäisen numeron Uussuomalainen -nimisestä lehtisestä, joka oli tarkoitettu jaettavaksi uussomalaisille. Lehtisessä käsiteltiin mm. uussuomalaiseten työttömyyttä ja äänestämistä tulevissa eduskuntavaaleissa. Lehtisessä näitä asioita käsiteltiin suomeksi, englanniksi ja venäjäksi.

Uussuomalainen -lehtisen ensimmäisen numeron voi ladata tästä: Uussuomalainen 2007/1 (pdf 166 kB).Kirja: Uussuomalaisten ääniä

Vuonna 2007 kirjoitin kirjan 'Uussuomalaisten ääniä' (ISBN: 978-952-92-1811-0).

Kirja sisältää mm. tulokset tekemästäni kyselytutkimuksesta, jossa käsitellään suomalaisten, uussuomalaisten ja ulkomaalaisten mielipiteitä, asenteita ja suhtautumista toisiinsa. Kirjassa on myös ohjeita monikulttuuriseen avioliittoon aikoville.

Kirjan voi ladata pdf-tiedostona tästä: Uussuomalaisten ääniä, osa 1
Wikipedia

Työtä uussuomalainen -käsitteen käyttöönottamiseksi olen tehnyt jo vuosia. Työ on kannattanut, sillä Uussuomalainen -käsite on nyt vakiintunut jo sen verran, että se löytyy jopa Wikipediasta. Wikipediassa käsite on määritelty seuraavasti:

"Uussuomalainen tarkoittaa vakituisesti Suomessa asuvaa maahanmuuttajaa. Termiä käytetään erottamaan pysyvästi Suomessa asuvat ulkomaalaistaustaiset henkilöt väliaikaisesti maassa oleskelevista."