Salon vaalikone 2017


Tästä linkistä Andin uusille sivuille


1. Hyvä veli -verkostot vaikuttavat liikaa Salon kaupungin päätöksentekoon. (selitys)
 
 
 
 

2. Salon ei kannata tukea Hyperloop -hanketta, eli putken rakentamista Salosta Hajalaan. (selitys)
 
 
 
 

3. Salon Korvenmäkeen ei saa rakentaa saastuttavaa jätteenpolttolaitosta. (selitys)
 
 
 
 

4. Salon ei pidä laittaa lisää rahaa Microsoftin entisiä kiinteistöjä hallinnoivaan yhtiöön. (selitys)
 
 
 
 

5. Ei ole oikein, että Salon luottamushenkilöt nostavat kohtuuttomasti omia palkkioitaan. (selitys)
 
 
 
 

6. Vesimaksuja pitäisi alentaa poistamalla maksun sisältämät piiloverot. (selitys)
 
 
 
 

7. Salon ei pidä ottaa kayttöön sadevesimaksua eli hulevesimaksua. (selitys)
 
 
 
 

8. Salon pitäisi tarjota tiloja uusille yrityksille tyhjillään olevista kouluista markkinahintaa halvemmalla vuokralla. (selitys)
 
 
 
 

9. Saloon pitäisi houkutella uusia yrityksiä maksamalla starttirahaa. (selitys)
 
 
 
 

10. Vanhalle ykköstielle (110) Salon kohdalle pitää saada kiertoliittymät liikennevalojen tilalle. (selitys)
 
 
 
 

11. Tehtyjen aloitteiden pitäisi olla kaikkien nähtävillä ja pitäisi nähdä missä vaiheessa aloitteen käsittely on. (selitys)
 
 
 
 

12. Isojen päätösten valmistelusta olisi tiedotettava, jotta kuntalaiset voisivat käydä asiasta julkista keskustelua. (selitys)
 
 
 
 

(Ei enää käytössä)