Hyvä veli- verkostoilla tarkoitetaan sitä, että julkisuudelta piilossa ajetaan yksityistä etua. Näille verkostoille on tyypillistä, että vain pieni osa sopimuksen ehdoista kirjataan julkisiin sopimuksiin. Päätöstä tehtäessä hyvä veli -verkoston jäsenet saattavat jäävätä itsensä, vaikka ovat itse olleet valmistelemassa asiaa.

Sulje ikkuna