Ely-keskus on tähän asti kieltäytynyt kiertoliittymien teosta 110-tien ja Inkereentien, Hämeentien ja Sepänkadun risteyksiin. Tietöiden aikaan käytössä oli tilapäiset kiertoliittymät. Ne toimivat kohtalaisen hyvin, paitsi ruuhka-aikoina. Alueella olisi tilaa läpimitaltaan huomattavasti suuremmille kieroliittymille, jolloin toimivuus paranisi olennaisesti. Nyt risteyksissä on liikennevalot. Risteyksiä pidetään vaarallisina, koska rekat usein ajavat täyttä vauhtia punaisia päin. Salo ei voi yksin päättää kiertoliittymistä, vaan asia kuuluu myös tielaitokselle ja Ely-keskukselle, jotka myös vastaisivat kustannuksista. Salo voisi kuitenkin tehdä esityksen kiertoliittymistä.

Sulje ikkuna