Salon valtuusto hyväksyi vuonna 2014 päätöksen, jonka mukaan Ekokem rakentaa Korvenmäkeen jätteenpolttolaitoksen. Poltettava jäte on yleensä suurimmaksi osaksi muovijätettä. Muovi luokitellaan fossiiliseksi polttoaineeksi. Muovin polttaminen voi tuottaa myrkkykaasuja ja muita saasteita. Laitokselle tuotaisiin poltettavaksi Varsinais-Suomen jätteet. Rantakokon johdolla neuvoteltuun sopimukseen kuului myös, että Salo sitoutuu ostamaan määrätyllä hinnalla polttolaitokselta kaukolämpöä. Tämän jälkeen on tapahtunut yllättäviä asioita: Markkinaoikeus on päättänyt, että jätteenpolttolaitos on kilpailutettava uudelleen. Lämpöenergian markkinahinta on olennaisesti laskenut, koska öljyn hinta on laskenut. Kaukolämmön ostaminen sovitulla hinnalla saattaa olla Salolle tappiollista. On myös epäilty, että jätteenpolttolaitoksen savukaasuja ei olisikaan tarkoitus puhdistaa kunnolla, koska se tulisi maksamaan liian paljon. Kaupunkiin tulevien vaarallisten saasteiden määrää ei voi tietää etukäteen. Koko asia saattaa tulla uudelleen valtuuston käsittelyyn.

Sulje ikkuna