Salon kaupunki on asettanut Salon Vesi -liikelaitokselle tuottotavoitteen. Tämä tarkoittaa sitä, että vesimaksuilla katetaan liikelaitoksen käyttömenot ja investoinnit, mutta lisäksi tilitetään kaupungin kassaan noin 1,5 miljoonaa euroa piiloveroa. Piilovero on siis salaa peritty vesimaksuissa kaikilta, jotka käyttävät vettä. Vesilaskussa piiloveron määrän voidaan arvioida olevan noin 20 %.

Sulje ikkuna