Uuden lain mukaan kunta saa periä maksuja sadevesistä. Tämä tarkoittaa uutta veroa, jonka suuruuden kunta voi päättää. Maksun käyttöönotto saattaa tulla päätettäväksi ensi valtuustokaudella. Salon alueella sadevedet valuvat esimerkiksi ojia pitkin Salonjokeen. Monetkaan eivät ymmärrä, miksi siitä pitäisi periä veroa.

Sulje ikkuna