Saloon tarvittaisiin paljon uusia yrityksiä. Tukimuodot ovat tärkeitä yritysten houkuttelemiseksi kuntaan. Työ- ja elinkeinotoimiston kautta uusi yrittäjä voi anoa toimeentulotueksi tarkoitettua starttirahaa. EU:n sääntöjen mukaan myös kunta voi maksaa yrityksille pieniä tukiä eli de minimis -tukia. Tuki voisi olla kertaluonteinen uudelle pienelle yritykselle maksettava starttiraha toiminnan käynnistämisen helpottamiseksi. Näin ovat jo monet kunnat menetelleet ja tulokset ovat olleet hyviä.

Sulje ikkuna