Andi Mwegerano - vanhat sivut


Tästä linkistä Andin uusille sivuille


Vanhoja valtuustoaloitteita vuosilta 2005 -2012

Valtuustoaloite on yksi keino saada uudistuksia aikaan. Vuosina 2005 - 2009 tein aika paljon aloitteita, mutta pian huomasin, että se tie on kovin hidas ja vaikea. Vaikka aloitteiden käsittely kestää useita vuosia, voi jokin aloite sattumalta toteutua ihan kohtuullisessakin ajassa. Tiesittekö muuten, että kuka tahansa Salon kaupungin asukas voi tehdä aloitteen Salon kaupungille. Kuntalaisaloitetta ei kuitenkaan yleensä käsitellä valtuustossa, vaan päätöksen tekee se toimielin tai viranhaltija, jolle asia kaupungin hallintosäännön perusteella kuuluu. Aloitteen voi tehdä täällä.

Asetuin ehdokkaaksi kunnallisvaaleissa ensimmäisen kerran vuonna 2004. Lyhyestä ja vaatimattomasta vaalikampanjasta huolimatta menestys oli hyvä ja pääsin Salon kaupunginvaltuustoon. Kaupunkilaiset ovat ahkerasti ottaneet yhteyttä mitä erilaisimmissa asioissa. Oli ilo havaita, että kaupunkilaiset uskalsivat ottaa rohkeasti yhteyttä uuteen valtuutettuun, jota eivät ehkä ennestään tunteneet. Olen yrittänyt hoitaa asioita ottamalla asiat esille omassa ryhmässäni ja neuvottelemalla muiden valtuutettujen kanssa, tai ottamalla yhteyttä suoraan kaupungin virkamiehiin. Keskustelujen pohjalta on syntynyt myös useita aloitteita, joita esittelen seuraavassa:

 1. Kunnan henkilöstön irtisanominen (3.9.2012)
 2. Peili Vuohensaaren sillalle (3.9.2012)
 3. Palstaviljelyn sääntöjen muuttaminen (24.9.2009)
 4. Kevyen liikenteen väylä Salosta Teijolle (13.11.2006)
 5. Keskustelupalsta internettiin (21.8.2006)
 6. Aloite katujen talvikunnossapidon tehostamiseksi (13.3.2006)
 7. Aloite kuumahiekoitusmenetelmän käyttöönottamiseksi (13.2.2006)
 8. Yhtenäinen sähköpostiosoite kaupunginvaltuuston jäsenille (16.1.2006)
 9. Enolan vanhojen rakennusten suojeleminen liikenteen aiheuttamalta rasitukselta (14.11.2005)
 10. Ympyräparkkipaikka toimivaksi myös ruuhka-aikana (13.6.2005)
 11. Valtuusto- ja kuntalaisaloitteet internet-järjestelmään (14.3.2005)

Kunnan henkilöstön irtisanominen

Muutaman kerran vuodessa luottamushenkilöt joutuvat osallistumaan kaupungin palveluksessa olevan henkilön irtisanomiseen. Asia etenee yleensä niin, että virkamies on lopullisen päätöksen jo tehnyt, mutta asia tuodaan kuitenkin lautakunnan päätettäväksi, jotta asia näyttäisi siltä, että virkamies ei ole potkuja antanut, vaan päätöksen on tehnyt lautakunta.

Päätöstä tehtäessä luottamushenkilöillä ei yleensä ole mahdollisuutta keskustella irtisanottavan työntekijän kanssa, vaan käytettävissä on vain viranhaltijan esittämät tiedot. Koen, että luottamushenkilöille ei anneta riittävästi faktoja, jotta voisi ottaa kantaa irtisanomista koskevaan asiaan.

Esitän, että seuraavaan hallintosääntöön tehdään sellaiset päätösvallan muutokset, että henkilön irtisanominen annetaan viranhaltijapäätöksellä tehtäväksi.

Poikkeuksena olisi sellaiset tapaukset, joissa luottamushenkilöt ovat osallistuneet henkilön palkkaamiseen, kuten esimerkiksi kaupunginjohtajan virka.

Salossa 3.9.2012

Andi Mwegerano
Salon kaupunginvaltuutettu (Kesk.)Peili Vuohensaaren sillalle

Vuohensaaren silta on keskikohdaltaan hyvin korkea ja silloin tällöin syntyy vaaratilanteita, kun kaksi autoa tulee sillalle yhtä aikaa. Vastaantulijat eivät näe tosiaan riittävän aikaisin.

Ehdotan, että sillalle laitetaan liikennepeili, jonka avulla tämä ongelma voidaan korjata. Liitteenä on esimerkki 180 -asteen panoraamapeilistä.

Jos peilin käyttäminen ei ole mahdollista, ehdotan, että tutkitaan muita keinoja liikenneturvallisuuden parantamiseksi sillan kohdalla.

Salossa 3.9.2012

Andi Mwegerano
Salon kaupunginvaltuutettu (Kesk.)Palstanvuokraajan on aloitettava viljely toukokuun loppuun mennessä

Salossa vuokrataan viljelypalstoja halukkaille vuodeksi kerrallaan. Entisille vuokraajille tarjotaan palstaa ensin vuosittain huhtikuun loppuun asti sen jälkeen toukokuun alusta se vuokrataan toiselle, jos edellinen vuokraaja ei halua jatkaa. Kuitenkin joka vuosi nähdään, että vaikka kaikki palstat on vuokrattu, niin kaikkia ei viljellä. Tämä harmittaa palstasta osattomaksi jääneitä. Lisäksi tästä tulee muille viljelijöille haittaa, koska viljelemättömältä palstalta leviävät voikukkien ja muiden rikkaruohojen siemenet muille palstoille.

Edellä kuvatun estämiseksi ehdotan, että palstat, joita ei ole otettu käyttöön 30.5. mennessä, vuokrataan niille, jotka todella haluavat viljellä. Nyt vuokra on 4 euroa/vuosi, mutta ensi vuonna 10 euroa, mikä toivottavasti myös lisää todellista viljelyhalukkuutta.


Salo 24.9.2009
Andi Mwegerano (Kesk)

Aloite on käsitelty teknisessä lautakunnassa 7.4.2010 ja on päätetty seuraavasti:
"Teknisen lautakunnan Aloitteen mukaiseen tarkkailuun ja uudelleen vuokraukseen ei ole tällä hetkellä resursseja. Lisäksi menettely voisi aiheuttaa tulkintaerimielisyyksiä ja niiden vaatimia selvittelyjä. Karkeiden tapausten varalle on tarkoitus jakaa varausvaiheessa uudelleen kaikille palstaviljelijöille täsmennetyt ohjeet, jossa muistutetaan kaupungin mahdollisuudesta olla vuokraa matta palstaa seuraavana vuonna, mikäli annettuja ohjeita mm. palstan siisteydestä tai hoitamattomuudesta ei noudateta."Kevyen liikenteen väylä Salosta Teijolle

Tie Salosta Teijolle on kapea ja mutkainen, eikä se ole turvallinen jalankulkijoille eikä pyöräilijöille. Nyt olisi oikea aika selvittää, voidaanko tien varteen rakentaa kevyen liikenteen väylä. Teijolta Saloon ollaan suunnittelemassa jätevesiputkea, ja nyt voisi olla mahdollista molempien hankkeiden yhteensovittaminen. Lisäksi hanke voisi kiinnostaa myös sähköyhtiötä, joka voisi vaihtaa ilmakaapelit maakaapeleiksi. Myös puhelinyhtiö voisi olla halukas osallistumaan hankkeeseen.

Jos mitään ei tehdä nyt, laitetaan Teijolta Saloon tuleva jätevesiputki todennäköisesti kulkemaan meren pohjaa pitkin, koska se on halvempi kuin tien vartta pitkin vedettynä. Mutta jos mukaan hankkeeseen otetaan Tielaitos, sähköyhtiö ja puhelinyhtiö, sekä Perniön kunta ja Salon kaupunki, niin tilanne muuttuu toisenlaiseksi. Silloin voi käydä niin, että jätevesiputki on edullisinta sijoittaa tien varteen ja samaan paikkaan myös sähkökaapelit ja puhelinkaapelit, ja kaiken tämän päälle saadaan pienin kustannuksin kevyen liikenteen väylä. Muutama pätkä kevyen liikenteen väylää on jo nyt valmiina.

Ehdotan, että Salon kaupunki käynnistää selvityksen siitä, kannattaako edellä luetellut hankkeet yhdistää, ja jos voidaan, millä tavalla se on tehtävä. Selvitys olisi mieluiten käynnistettävä pikaisesti ja otettava huomioon jätevesiputken suunnittelu- ja toteutusaikataulut.

Salossa maanantaina 13. marraskuuta 2006

Anderson Mwegerano
Keskustelupalsta internettiin

Nyt kun kuntarakenteen uudistaminen on tullut ajankohtaiseksi, on pidettävä huolta siitä, että kaikki saavat paljon tietoa kuntien yhdistämistä koskevista asioista. Kun tietoa on saatavilla riittävästi, niin silloin kuntalaiset eivät äänestä pelkojensa ja luulojensa perusteella kansanäänestyksessä, jos sellainen päätetään järjestää.

Ennen mahdollista kansanäänestystä pitäisi asiasta olla saatavilla tietoa niin paljon ja niin selkeällä kielellä, että tavallinenkin ihminen ymmärtää, mistä on kysymys. Kuitenkin meillä pitäisi jo nyt olla internetissä keskustelupalsta, jossa kaikki Salon seudun asukkaat voisivat tuoda esille omia ajatuksiaan ilman ujostelu- tai esiintymispelkoa.

Ehdotan, että Salon kaupunki järjestää internettiin keskustelupalstan, jossa kaikki voisivat keskustella yhdistymistä koskevista asioista.

Tämä foorumi voisi olla kaikkien kuntaliitoshankkeessa mukana olevien yhteinen, vaikka Salo hoitaisi yksin sen järjestämisen ja ylläpidon. Keskustelufoorumissa esille tulleista asioista voitaisiin tehdä yhteenveto ja analysoida asioita tarkemmin. Foorumista saatava tieto helpottaisi myös päätöksentekijöitä, sekä korvaisi osan siitä välttämättömästä työstä, joka joudutaan tekemään tai teettämään konsulteilla.

Salossa 21.8.2006

Anderson Mwegerano
Aloite katujen talvikunnossapidon tehostamiseksi

Jalankulkijat valittavat liukkaudesta, ja toisaalta valitetaan katujen talvikunnossapidon aiheuttamasta melusta yöllä. Etenkin keskikaupungin suojatiet ovat usein hyvin liukkaita. Tehottomaan ja hitaaseen liukkauden torjuntaan, joka lisäksi häiritsee kohtuuttomasti asukkaita, on nähtävissä kaksi syytä:

 1. Hiekkavarastoja on vain muutama koko kaupungin alueella. Tämän vuoksi hiekan levittäminen kaduille vie paljon aikaa ja samalla aiheutuu turhaa edestakaista liikennettä hiekkavaraston ja hiekoituskohteen välillä.

 2. Hiekoitus tapahtuu lähinnä aamulla tai aamuyöllä, joka aiheuttaa melua, eivätkä ihmiset saa nukkua. Kadut kuitenkin jäätyvät yleensä jo illalla, ja iltavuoroon töihin menijät (esim. Nokialle kello 22) joutuvat usein kulkemaan hiekoittamattomia katuja.

Ehdotus: Molempiin edellä kuvattuihin ongelmiin on olemassa ratkaisu:

 1. Lisätään hiekkavarastoja siten, että jokaisessa kaupunginosassa on oma hiekkavarasto. Heti voitaisiin muodostaa väliaikaisia hiekkavarastoja, mutta pitkällä tähtäimellä asia otettaisiin huomioon asemakaavassa. Yksi esimerkki: Mököisten kaupunginosan väliaikaisena hiekkavarastona voitaisiin käyttää jotain nurkkausta jäähallin parkkipaikasta.

 2. Liukkauden torjunta ja lumen poisto keskitetään iltapäivään ja iltaan. Aamulla työtä jatketaan vasta aamuruuhkan jälkeen. Lumisateen tai muun vaikean kelin aikaan toimitaan luonnollisesti tilanteen vaatimalla tavalla.

Näillä muutoksilla saavutetaan monia etuja:


Salossa 13.3.2006

Anderson Mwegerano

Aloitteen käsittely teknisessä lautakunnassa
Aloite kuumahiekoitusmenetelmän käyttöönottamiseksi

Tielaitos on ottanut käyttöön kuumahiekoitusmenetelmän. Kuumennettu hiekka kiinnittyy jäisen tien pintaan lujasti kiinni, ja muodostaa ikään kuin hiekkapaperipinnan. Salossa keskikaupungin vilkasliikenteiset suojatiet ja monet jalkakäytävät ja kevyen liikenteen väylät ovat usein hyvin liukkaita. Kuumahiekoituksen avulla hiekka saataisiin pysymään pitkään tiessä kiinni, ja tien kitka olisi huomattavasti parempi kuin kylmähiekoitusta käytettäessä.

Koska kuumahiekoituksella hiekka pysyy tiessä kiinni noin 10 kertaa kauemmin kuin kylmähiekoituksella, tulee tästä huomattavat kustannussäästöt.

Jos kuumahiekoitusta halutaan aluksi käyttää vain pienillä alueilla, kuten keskustan suojateillä, ei välttämättä tarvita varsinaisia kuumahiekoituskoneita:

Välineiksi riittävät astia, johon laitetaan hiekka ja kuuma vesi, sekä lapio, jolla hiekka levitetään esimerkiksi suojatielle. Menetelmää on käytetty Salossakin joidenkin omakotitalojen piha-alueiden hiekoituksessa jo useita vuosia erittäin hyvin tuloksin.

Suurempien alueiden kuumahiekoitus vaatii laiteinvestointeja, mutta ne maksavat itsensä nopeasti takaisin.

Salossa 13.2.2006

Anderson Mwegerano


Aloitteen käsittely teknisessä lautakunnassa
Yhtenäinen sähköpostiosoite kaupunginvaltuuston jäsenille


Ehdotan, että Salon kaupunginvaltuuston jäsenille hankitaan yhtenäiset sähköpostiosoitteet, jotka ovat muotoa etunimi.sukunimi@salo.fi

Miksi

Miten toteutetaan

Salossa 16.1.2006

Anderson Mwegerano
Enolan vanhojen rakennusten suojeleminen liikenteen aiheuttamalta rasitukselta

Raskaalle liikenteelle on sallittu läpikulku kaupungin keskustan alueella Kirkkokadun, Helsingintien ja Salonkadun kautta. Poikkikaduille kääntyminen on raskaan liikenteen osalta kielletty muualla paitsi Enolan alueella. Raskas liikenne käyttää tätä mahdollisuutta hyväkseen, ja on alkanut entistä enemmän käyttää Enolan asuntoaluetta oikotienä Helsingintien ja Salonkadun välillä. Enolassa on pääasiassa sotien jälkeen rakennettuja omakotitaloja, jotka on rakennettu savimaan päälle ilman paalutusta. Raskas liikenne keinuttaa savimaata, ja vähitellen murtaa betonirakenteet. Maan tiivistyminen raskaan liikenteen vaikutuksesta tulee aiheuttamaan talojen kallistumista. Myös Varssillankadun liikenteen aiheuttamat ongelmat ovat yleisesti tunnettuja.

Ehdotan, että Enolan asuntoalueen läpikululle asetetaan painorajoitus 3.5 tonnia. Oheisen liitteen mukaisesti tarvittaisiin liikennemerkit vain neljään risteykseen. Tämä olisi halpa hinta koko alueen rakennusten pelastamiseksi.

Salossa 14.11.2005

Anderson Mwegerano

LIITE:
Kuva ehdotetuista liikennemerkkien sijoituspaikoista Enolan kaupunginosassa
Ympyräparkkipaikka toimivaksi myös ruuhka-aikana

Ehdotan, että ympyräparkkipaikan liikennejärjestelyt saatetaan kuntoon.

Ympyräparkkipaikan liittymä on lähellä Raatihuoneenkadun liikennevaloja, ja valoissa seisovat autot tukkivat ruuhka-aikana ympyräparkkipaikan liittymän.

Liitteissä 1, 2 ja 3 on esitetty esimerkkejä siitä, miten ongelma voidaan poistaa.

Salossa 13. päivänä kesäkuuta 2005

Anderson Mwegerano


LIITTEET: Kuvat eri vaihtoehdoista:
Vaihtoehto 1: Liityntä ympyräparkista Raatihuoneenkadulle
Vaihtoehto 2: Liikennevalojen ajastusten muuttaminen induktiosilmukoiden ohjaamana
Vaihtoehto 3: Lisäliikennevalot Horninkadulle


Aloitteen käsittely on edennyt seuraavasti:

Kaupunginvaltuusto käsitteli aloitetta kokouksessaan 13.2.2006 Suunnittelukeskus Oy:n tekemän selvityksen pohjalta. Valitettavasti Suunnittelukeskuksen tekemä selvitys oli täynnä virheitä. Mielestäni päätöstä asiasta sen selvityksen pohjalta oli mahdotonta tehdä, ja esitin asian lähettämistä uudelleen valmisteltavaksi. Valtuuston enemmistö toimi kuitenkin kumileimasimen tavoin, ja hyväksyi virheellisesti laaditun selvityksen, ja sen perusteella tehdyn päätösehdotuksen. Halusin, että valtuustossa käytettäisiin järkeä ja otettaisiin tiukka linja selvityksiin, jotka ovat täynnä asiavirheitä. Sen vuoksi jätin päätösehdotukseen eriävän mielipiteen, jossa selostin yksityiskohtaisesti, mitä virheitä selvitykseen sisältyi.
Valtuusto-ja kuntalaisaloitteet internet-järjestelmään

Ehdotan, että Salon kaupungin internet-järjestelmää kehitetään niin, että sähköiseen tietokantaan saadaan myös valtuustoaloitteet ja kuntalaisaloitteet.

Nykyisessä aloitteiden käsittelytavassa voi olla paljon kehitettävää:

Salon kaupungilla on käytössä DOMINO-järjestelmä, mutta se ei voi olla luottamushenkilöiden käytössä. Kaupungin hallitus on päättänyt 26.10.2004, että vuoden 2005 aikana otetaan käyttöön kokousmateriaalin toimittaminen kaupunginhallitukselle sähköisessä muodossa, ja että järjestelmää laajennetaan myöhemmin lautakuntiin. Aloitteiden siirtäminen internet-järjestelmään olisi nopea ja helppo vaihtoehto sähköisen järjestelmän jatkokehityksessä. Ne sivut, jotka olisi tarkoitettu vain luottamushenkilöiden käyttöön, voitaisiin suojata käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Kuntalaisaloitteet

Samalla kun valtuustoaloitteet siirretään sähköiseen tietokantaan, voitaisiin ottaa käyttöön myös kuntalaisaloitteiden käsittely sähköisessä muodossa. Monissa kaupungeissa (esimerkiksi Oulu, Espoo, Mikkeli, Jyväskylä, Kemi, Kokkola) voivat asukkaat tehdä aloitteen internetissä täyttämällä netti-lomakkeen, ja painamalla ”lähetä”-nappia . Saloa mainostetaan usein huipputekniikan ja tietotekniikan kaupunkina, joten ei Salo saisi olla muita jäljessä ainakaan tässä asiassa.

Prosessikaavio aloitteiden käsittelyvaiheista

Luottamushenkilöillä ja myös muilla kaupungin asukkailla pitäisi olla selvä käsitys, miten aloitteiden käsittely tapahtuu Salon kaupungissa. Asian ymmärtäminen voisi olla helpompaa, jos luotaisiin prosessikaavio käsittelyn vaiheista (esimerkki liitteenä).

Prosessikaavio ja siihen liittyvä selostus tulisi olla nähtävillä Salon kaupungin internet-sivuilla.

Salossa maanantaina 14. maaliskuuta 2005

Anderson Mwegerano


LIITE: Prosessikaavio aloitteiden käsittelystä

Aloitteen käsittely ja toteutuminen:

Kaupungin toimenpiteet ovat joskus hitaita, mutta varmoja. Tämäkin aloite on lopulta toteutunut kohtuullisen hyvin. Kaikki on nyt sähköisessä muodossa ja myös kuntalaisaloittteen voi tehdä internetissä täällä.Salon vaakuna

[Kuva: Salon vaakuna] Talousvaikeuksiin verrattuna vaakuna-asia tuntuu pieneltä. Vaakunan vaihtamisesta minulta kuitenkin kysytään usein. Tuntuu siltä, että paikallisen identiteetin muodostamisen kannalta vaakunalla on kuntalaisille hyvin suuri merkitys. Tilanne on ehkä vielä hankalampi, jos vaakuna ja kaupungin nimi ovat keskenään ristiriidassa. Tätä asiaa yhdistymistä valmistellut selvitysmies ei ymmärtänyt ottaa huomioon.

Toisaalta vaakuna-asia liittyy myös säästöihin. Vuonna 2007 kirjoitin mielipidekirjoituksen "Mitä maksaa vaakunan vaihtaminen". Siinä kävi lopulta niin, että kustannukset kasvoivat vielä moninkertaisiksi, kun konsultit suunnittelivat Salon kaupungille myös logon. Silloin vuonna 2007 rahaa laitettiin menemään mihin tahansa turhaan, eikä meitä säästämistä kannattavia valtuutettuja paljon ollut. Salon vaakunasta voi äänestää Vaakunaäänestys -sivulla.Takaisin sivun alkuun
Andi Mwegerano   -   Puhelin: 040 525 0759   -   Sähköposti: andi (at) mwegerano.com